Göran Rycker och Li Ping på

Galleri Svea september 2011